Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa

Ulga odsetkowa, to jedna z ulg, która wchodzi w tzw. prawa nabyte – oznacza to, że w bieżącym roku ulga ta już nie obowiązuje, jednak osoby, które nabyły do niej prawo (przed 207 r.) rozpoczęły jej odliczanie w latach obowiązywania ulgi mogą w bieżącym roku odliczyć niewykorzystaną część ulgi  – której wcześniej nie odliczyły ze względu na zbyt niski podatek.

Komu ulga przysługuje?

Ulga przysługuje osobom, które spłacają kredyt zaciągnięty na cele mieszkaniowe lub kredyt zaciągnięty na spłatę kredytu mieszkaniowego, itd. Cele mieszkaniowe w ramach ulgi odsetkowe obejmują:

  • budowę budynku mieszkalnego,
  • zakup nowego budynku lub lokalu mieszkalnego,
  • nadbudowę, rozbudowę, przebudowę budynku lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
  • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku, budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku).

Ile mogę odliczyć?

Odliczamy część niewykorzystanej ulgi – wydatki poniesione na spłatę kredytu/pożyczki, o których mowa powyżej. Odliczeniu podlegają zapłacone odsetki. Ulge obliczamy wg wzoru:  zapłacone odsetki – (325990/Kwota zaciągniętego kredytu*zapłacone odsetki).
325 990 zł to limit kredytu, powyżej którego nie przysługuje nam odliczenie.

Odliczenia dokonuje się najwcześniej za rok podatkowy, w którym została zakończona inwestycja. Czyli warunkiem skorzystania z ulgi odsetkowej jest zakończenie inwestycji,  przy czym termin jej zakończenia jest dowolny. Ważne, aby kredyt mieszkaniowy został udzielony między 2002 a 2007 rokiem oraz został spłacony nie później niż do 2027 r.

Jeżeli po raz pierwszy rozliczasz ulgę odsetkową, do rozliczenia rocznego PIT-36, PIT-28 lub PIT-37, oprócz załącznika PIT-D dołączasz PIT 2K. W kolejnych latach rozliczania ulgi odsetkowej do swojego zeznania podatkowego PIT-2K już nie dołączasz, 
składasz jedynie PIT-D.