Ulga podatkowa dla przedsiębiorców z branży badawczo-rozwojowej

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców z branży badawczo-rozwojowej

Przedsiębiorcy działający w branży badawczo-rozwojowej mogą skorzystać z odliczenia przeznaczonego specjalnie dla nich. Jakie konkretnie warunki trzeba spełnić, aby odliczyć ulgę B+R? Wyjaśniamy w poniższym tekście.

Kto skorzysta?

Z ulgi B+R mogą skorzystać osoby prowadzące własną działalność, które płacą podatki na podstawie stawki 19%, czyli korzystają z druku PIT-36L, a także rozliczający się wg skali podatkowej, składający zeznanie na formularzu PIT-36. Nie są to rzecz jasna jedyne konieczne warunki, które trzeba spełniać, by ubiegać się o prawo do skorzystania z owego odliczenia. Najistotniejszy jest fakt poniesienia w danym roku podatkowym wydatków na działalność rozwojową i badawczą, tzn. tak zwanych kosztów kwalifikowanych. Czym są owe koszty?

Koszty kwalifikowane

W zakres kosztów kwalifikowanych wchodzi szereg wydatków. Należą do nich m.in.:

–  składki ZUS poniesione z tytułu wynagrodzeń (jeśli rzecz jasna płacone są one na pracowników, do których obowiązków należą zadania rozwojowo-badawcze);

– same wynagrodzenia z umowy o pracę;

– cena zakupu materiałów i surowców służących do realizowania działalności badawczo-rozwojowej;

– wydatki poniesione na wykonanie analiz, ekspertyz i opinii, które są konieczne do wykonywania pracy badawczo-rozwojowej;

– koszty korzystania z aparatury naukowo-badawczej.

Należy również mieć na uwadze, iż koszty kwalifikowane można odliczyć od podatku jedynie wtedy, gdy wspomniane wyżej badania prowadzi się na podstawie umowy bądź innego porozumienia z konkretną jednostką naukową czy też badawczą.

Odliczanie ulgi

Jeśli więc spełniasz wszystkie konieczne wyżej wymienione warunki i wymagania, rozlicz PIT 2020 online czy też drogą tradycyjną i skorzystaj z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Jak to zrobić? Należy uzupełnić druk PIT-36 albo 36L wraz z załącznikiem PIT/BR. Formularz ten można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, jak też przesłać go drogą internetową do odpowiedniej skarbówki. Należy pamiętać o trzymaniu się ustawowych terminów składania PIT-ów a także o wypełnieniu najbardziej aktualnej, tegorocznej wersji deklaracji podatkowej.