Ulga z tytułyu wpłat na IKZE

Ulga z tytułyu wpłat na IKZE

Jedną w ulg, dzięki którym możemy pomniejszyć nasz podatek jest odliczenie wpłat na IKZE – indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Ile możemy odliczyć?

Możemy odliczyć wysokość faktycznie poniesionych wpłat w ubiegłym roku jednak nie więcej niż 4 030, 80 zł.

Dowodem potwierdzającym prawo do skorzystania z ulgi jest każdy dokument potwierdzający wpłatę na IKZE. Dowód taki powinniśmy przechowywać przez co najmniej 5 lat.

Ulgę z tytułu IKZE możemy odliczyć, gdy oszczędzaliśmy tylko na jednym rachunku IKZE.

Nie odliczymy natomiast kwot, które zostały nam zwrócone lub odliczone od ryczałtu.

Ulgę z tytułu IKZE wykazujemy w PIT-O, który dołączamy do PIT-37, PIT-36, PIT-28 lub wpisujemy ją do PIT-36L.