Ulga za internet – sprawdź, czy możesz ją odliczyć od podatku

Ulga za internet – sprawdź, czy możesz ją odliczyć od podatku

Ulga podatkowa za internet to jedna z najczęściej rozliczanych w rocznych zeznaniach PIT ulg podatkowych. Skorzystanie z niej pozwala na znaczne oszczędności. Jednakże nie każda osoba może ją odliczyć.

Kto może skorzystać z ulgi internetowej?

Wspomniana ulga dostępna jest dla tych podatników, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, to znaczy swoje rozliczenie pit online albo w wersji papierowej składają na drukach PIT 36 albo PIT 37. Prawo do odliczenia mają osoby, które korzystają z sieci www w miejscu zamieszkania, zarówno w sposób stacjonarny (poprzez modem czy router), jak i mobilnie (na przykład używając internetu w telefonie komórkowym czy tablecie). Najistotniejsze są po prostu wydatki, które ponosimy na korzystanie z globalnej sieci.

money-931423_640

Nie zapomnij o załączniku

Należy pamiętać, że oprócz wspomnianych wyżej PIT-ów nr 36 i 37, podatnik jest zobowiązany do złożenia załącznika PIT/O, w którym również wykaże ulgę internetową. Szczególnie osoby, które wysyłają swe deklaracje podatkowe poprzez program pit 2019 online, czyli drogą internetową, muszą mieć na uwadze, ażeby do podstawowej deklaracji dołączyć ów załącznik. Ulgę podatkową należy wpisać w załącznik, a potem przepisać ją do naszej deklaracji. Mimo że od kilku lat podatnik nie ma już obowiązku przedstawienia faktur VAT dokumentujących jego wydatki za internet, to jednak niezbędne są innego rodzaju dowody finansowe świadczące o poniesionych kosztach. Dowody takie muszą zawierać stwierdzenie rzeczywistego poniesionego wydatku, a nie jedynie zamówienie usługi.

 

Pamiętajmy, że zbiorcza faktura, na przykład na internet plus telefon albo telewizję kablową, nie jest dowodem uprawniającym do ulgi za internet. Konieczne jest wyszczególnienie kwoty wydatkowanej konkretnie na to medium.

 

Aż do 760 zł zwrotu rocznie

Warto mieć na uwadze, że ulga za internet może wynieść maksymalnie do 760 zł w skali roku. Jest to niemała kwota, więc jeśli więc mamy możliwość skorzystania z tej ulgi, jak najbardziej warto to zrobić, tym bardziej, że z ulgi tej możemy skorzystać jedynie przez dwa następujące po sobie lata.