Ważne informacje o PIT

Ważne informacje o PIT

Różnorodne zasady opodatkowania, które wynikają z przepisów prawa podatkowego, mają swoje odzwierciedlenie w wielości deklaracji podatkowych, które podatnicy obowiązani są składać w urzędzie skarbowym. Formularzy deklaracji jest bardzo dużo, dlatego niejednokrotnie osoby wypełniające deklarację podatkową mają problem z wyborem tego właściwego. Deklaracja PIT 28 służy do rozliczania przychodów opodatkowanych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Większość podatników rozlicza się w terminie do końca kwietnia każdego roku, jednakże osoby które składają PIT 28 obowiązane są złożyć deklarację w terminie do końca stycznia. To bardzo ważna informacja, o której należy pamiętać ponieważ niedotrzymanie terminu może wiązać się z różnego rodzaju sankcjami, które przewidują przepisy prawa podatkowego. Rozliczenie polega na uzupełnieniu deklaracji swoimi danymi identyfikacyjnymi oraz informacjami o wysokości osiągniętego przychodu oraz na złożeniu jej we właściwym urzędzie skarbowym. Można to zrobić tradycyjnie poprzez ręczne wypełnienie deklaracji i przesłanie jej do urzędu lub też wypełnić deklarację elektronicznie i złożyć PIT 28 online. Pomocne będzie w tym przygotowane narzędzie w postaci programu do rozliczania PIT. Program został tak skonstruowany, aby każdy użytkownik bez problemu poradził sobie z jego obsługą. Zaprogramowane zostały w nim wszelkie niezbędne wskazówki, które mają pomóc podatnikowi w prawidłowym wypełnieniu deklaracji. Zwracamy uwagę aby dokładnie czytać pojawiające się polecenia i starannie wpisywać dane do formularza. Chcemy podkreślić, że program dokona wszelkich niezbędnych obliczeń automatycznie i z Państwa strony nie jest konieczne dokonywanie jakichkolwiek samodzielnych obliczeń. Oprócz tego mogą Państwo w łatwy sposób skorzystać z przysługujących Państwu ulg podatkowych i innych odliczeń od podatku. Program wskazuje na możliwe do zastosowania ulgi oraz sposób w jakich należy je uwzględnić w deklaracji. Na koniec należy również zauważyć, że program jest całkowicie darmowy.