Wstępne wypełnianie pitów przez administrację

Możliwość wstępnego wypełnienia przez administrację podatkową PIT-ów podatników wprowadzono uchwaloną we wrześniu ubiegłego roku nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Weszła ona w życie 1 stycznia 2019 roku. (USTAWA z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw).

Założonym celem zmian jest poprawa wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Chodzi o zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dzięki wprowadzanym zmianom  powstaje możliwość wstępnego wypełniania rozliczenia pit przez administrację podatkową..

Od połowy sierpnia 2014 roku, gdy wystartowała pierwsza, informacyjna część Portalu Podatkowego, słyszeliśmy już o wielu terminach uruchomienia drugiej, ważniejszej sekcji tego serwisu. Tej, która pozwoli po zalogowaniu się na indywidualne konto, sprawdzić i zatwierdzić wstępnie wypełnione rozliczenie pit 37 za 2014 rok. Ostatnie doniesienia zakładają możliwość tworzenia indywidualnych kont podatników od połowy marca 2019 roku, aby na przełomie marca i kwietnia dać możliwość zapoznania się z wstępnym zeznaniem PFR (pre­filed tax return).

Według Ministerstwa Finansów wzrost liczby dokumentów podatkowych przekazywanych administracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (rozliczanie pit przez internet) pozwoli na natychmiastowe gromadzenie w systemie informatycznym danych niezbędnych do uruchomienia usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych dla niektórych podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (pre-filed tax return – PFR).

„Usługa ta będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane zawarte w imiennych informacjach o wysokości dochodów uzyskanych przez osobę fizyczną, sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku” – napisano. Usługa ta w głównej mierze będzie adresowana do osób fizycznych. PFR ma zostać zamieszczony na utworzonym koncie podatnika na portalu podatkowym.

Podatnik, chcąc skorzystać z tej usługi, po zalogowaniu się na swoje konto na portalu będzie musiał sprawdzić przygotowane przez administrację podatkową zeznanie podatkowe i zdecydować, czy tak wypełniony dokument akceptuje, czy nie. Jeśli będzie chciał skorzystać z ulg np. na dziecko albo na internet, będzie musiał samodzielnie wprowadzać odpowiednie zmiany. Urzędnik nie podpowie, Jakie Ulgi można odliczyć? Co można odliczyć od podatku? Co można odliczyć od dochodu? Urzędnik nie wskaże za nas także organizacji pożytku publicznego. 1% podatku – jak go przekazać? –  będziemy decydować sami.

Po uzupełnieniu zeznania podatkowego, poprzez kliknięcie ikonki „wyślij”, podatnik dokona przesłania zeznania podatkowego i automatycznie uzyska urzędowe poświadczenie jego odbioru.

Skorzystanie z usługi będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika.