Wybór deklaracji PIT 36 w rozliczeniu PIT online 2019

Wraz ze zbliżającymi się terminami rozliczeń PIT 2019, wybór odpowiedniego formularza podatkowego będzie drugą w kolejności decyzją po wyborze preferowanej platformy elektronicznych rozliczeń podatku PIT 2019 online. Jedną z wielu możliwości jest PIT 36 online.

PIT 36 — działalność gospodarcza

Deklaracja PIT 36 przeznaczona jest dla podatników, którzy przynajmniej w części swych przychodów nie korzystali z pośrednictwa płatnika, co oznacza, że musieli samodzielnie obliczać zaliczki na poczet podatku lub ustalić wartość podatku do zapłaty. Jednocześnie osoby te muszą pozostawać przy oprocentowaniu swoich zarobków według skali podatkowej — podatek 18% do wysokości dochodu równego 85.528 zł oraz 32% powyżej tej kwoty. Warunki te spełniają przede wszystkim podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Rozliczenie PIT online przy pomocy tej deklaracji będzie błędem w przypadku działalności gospodarczej korzystającej z ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania. Nie jest również możliwe złożenie PIT 36, jeżeli podatnik rozlicza działalność gospodarczą podatkiem liniowym (podatek liniowy dotyczy całości przychodów z firmy). Ta forma rozliczenia może z kolei być łączona z PIT 36L i PIT 28 o ile dotyczą one innych zarobków.

PIT 36 będzie właściwy także w następujących okolicznościach: kredyt podatkowy, doliczenie nieopłaconych wcześniej zaliczek na podatek (w związku z kredytem podatkowym), prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Ponadto wymaga się tej formy zeznania dla rozliczenia:

  • najmu, dzierżawy itp. — na zasadach ogólnych,
  • pracy za granicą — jeśli płatnik nie ma obowiązku rozliczania zaliczek na podatek od tego zatrudnienia w RP,
  • innych źródeł — od których podatnik nie musiał odprowadzać zaliczek w trakcie roku podatkowego,
  • należnego zryczałtowanego podatku dochodowego, jeśli podatek ten nie był wcześniej pobrany przez płatnika.

Kilka dodatkowych, wartych rozważenia kwestii otwiera się dla podatników preferujących łączne rozliczenie z małżonkiem lub samotnie wychowujących dziecko, a jednocześnie rozliczających się za pomocą PIT 36:

  • łącznego rozliczenia dokonujemy na PIT 36, nawet jeśli współmałżonek używa PIT 37,
  • podatnik, małżonek lub dziecko nie mogą uzyskiwać przychodów opodatkowanych za pośrednictwem PIT 28, PIT 36L, podatku tonażowego, karty podatkowej,
  • podatnik składający PIT 38, PIT 39, PIT 28, PIT 36L może być w zakresie swoich pozostałych dochodów zobligowany do rozliczenia na PIT 36,
  • doliczając dochody małoletniego dziecka, nierozliczającego się na odrębnej deklaracji, należy wypełnić PIT 36.