Wybór formy opodatkowania dla przedsiębiorców: podatek liniowy

Wybór formy opodatkowania dla przedsiębiorców: podatek liniowy

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, najpóźniej do dnia rozpoczęcia działalności musisz dokonać decyzji dotyczącej wyboru formy opodatkowania. Dotyczy to zwłaszcza przypadku podatku liniowego. Zmiana opodatkowania w ciągu roku nie jest możliwa, a nawet można stracić prawo do rozliczania podatku w takiej formie.
Wady podatku liniowego
Na czym polega podatek liniowy? Jeżeli go wybierzesz, twój dochód, niezależnie od jego wysokości, będzie opodatkowany niezmienną stawką, która wynosi 19 procent. Jeśli uzyskujesz z działalności duże dochody, które ostatecznie w opodatkowaniu progresywnym przekroczyłyby próg 32%, zastosowanie podatku liniowego może być opłacalne.

Warto mieć na uwadze fakt, że takie opodatkowanie wyklucza możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku. Nie możesz również zastosować ulg i odliczeń, z wyjątkiem ulgi abolicyjnej i odliczenia składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne. Potrzebne są więc mądre symulacje finansowe, pozwalające oszacować, która forma opodatkowania okaże się dla nas najlepsza.

Rozliczając się wg jednolitej stawki, przedsiębiorca nie może także skorzystać ze wspólnego rozliczenia podatkowego i złożyć e-pit wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Zalety stawki 19%
Jakie są więc zalety tego podatku, oprócz stałego opodatkowania dużych dochodów? Na pewno fakt, że nie trzeba płacić podatku, kiedy nie osiągamy dochodu albo np. mamy stratę. Łatwe jest również obliczenie takiego podatku, ponieważ nie trzeba pilnować progów podatkowych. Niestety po przekroczeniu kwoty przychodu wys. 1 200 000 EUR, powstaje obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, co może okazać się kosztowne i uciążliwe. Na pewno należy dobrze rozważyć wady i zalety tego opodatkowania w oparciu o prognozy finansowe, zawarte w naszym biznesplanie. Przydatna również będzie wizyta u doradcy podatkowego, który doradzi najbardziej korzystną formę opodatkowania dla naszej działalności.