Wypełnienie elektronicznej deklaracji PIT

Wypełnienie elektronicznej deklaracji PIT

Złożenie rocznego zeznania podatkowego to obowiązek każdego podatnika, który wynika z przepisów prawa. Zagadnienia dotyczące prawa podatkowego regulują wszystkie istotne kwestie z tym związane, począwszy od terminów składania deklaracji, obowiązujących wzorów formularzy, rodzajów i wysokości przysługujących ulg i odliczeń oraz zasad związanych z opodatkowaniem różnego rodzaju przychodów. Samodzielne rozliczenie deklaracji PIT nie powinno nikomu sprawić żadnych większych problemów. Jednakże bez znajomości przepisów prawa podatkowego trudno jest skorzystać z wszystkich podatkowych przywilejów, które Państwu przysługują.

Ręczne wypełnianie deklaracji wiąże się również z ryzykiem popełnienia różnego rodzaju błędów. Do tych często spotykanych zaliczają się między innymi błędy rachunkowe. Jeżeli w złożonej przez Państwa deklaracji podatkowej pojawi się błąd, który zostanie zauważony przez urzędników, to wówczas powstanie konieczność złożenia korekty i cała procedura związana z rozliczeniem podatkowym i uzyskaniem ewentualnego zwrotu podatku znacznie się wydłuży. Aby uniknąć wszystkich wskazanych wyżej komplikacji, polecamy Państwu rozliczenie PIT przez internet.

Jak tego dokonać? To bardzo proste i służą do tego specjalnie dedykowane programy do elektronicznego rozliczania PIT. Wypełnienie elektronicznej deklaracji PIT nie różni się niczym od ręcznego wypełniania formularza. W jednym i w drugim przypadku wprowadzają Państwo te same dane. Uzupełnianie PIT należy rozpocząć od wprowadzenia swoich danych identyfikacyjnych, do których zalicza się imię, nazwisko oraz adres. Kolejnym krokiem jest natomiast wprowadzenie informacji na temat podstawy oraz wysokości osiągniętego przychodu. Korzystający z programu nie muszą dokonywać żadnych obliczeń, gdyż wszystkie czynności związane z rachunkami i obliczeniami program dokonuje samodzielnie. Warto również zwrócić uwagę, że przesłanie deklaracji podatkowej do urzędu w formie elektronicznej nie wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.