Wyszkolenie uczniów

Wyszkolenie uczniów

Ulga na wyszkolenie uczniów to jedna z ulg, która wchodzi w tzw. prawa nabyte – oznacza to, że ulga ta już nie obowiązuje, jednak osoby, które rozpoczęły korzystanie z niej w latach obowiązywania przepisów mogą wciąż rozliczać tę ulgą (niewykorzystaną część ulgi).

Komu ulga przysługuje?

Ulga przysługuje osobom, które nabyły do niej prawo przed 2004 roku – tzn. podpisały z uczniami lub szkołami umowę o praktykę lub przygotowanie zawodowe, a programy te zaczęto realizować nie później niż w 2004 r.

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczamy kwoty przyznane na podstawie decyzji wydanej przez urząd skarbowy. Kwoty te zależą od indywidualnych przypadków. Odliczamy kwoty, których nie mogliśmy odliczyć w poprzednich latach ze względu na zbyt niski podatek (podatek był mniejszy niż przysługująca nam ulga).