Czy można zapłacić podatek za kogoś?

Czy można zapłacić podatek za kogoś?

Niestety, aktualne przepisy podatkowe nie pozwalają, aby podatek zapłaciła za nas inna osoba lub abyśmy my zapłacili podatek za kogoś innego. Należny podatek musi być zapłacony przez osobę, której dotyczy zobowiązanie (jeśli podatek płacimy z konta bankowego – to musimy płacić z naszego rachunku, nie możemy również z naszego konta bankowego zapłacić podatku za kogoś). Nie można zapłacić podatku w cudzym imieniu. Jeśli ktoś zapłaci podatek za inną osobę, to urząd nie uzna tej wpłaty, a u podatnika powstanie zaległość podatkowa, którą to musi uregulować własnymi środkami.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją Ordynacji Podatkowej, w której Ministerstwo Finansów proponuje, aby zmienić powyższą zasadę – ma być umożliwiona zapłata podatku za inną osobę. Jednakże rozwiązanie to będzie możliwe tylko dla zobowiązań nie wyższych niż 1 000 zł lub dla małżonka, zstępnych (np. dzieci, wnuków), wstępnych (np. rodziców, dziadków), rodzeństwa, ojczyma, macochy, pasierba podatnika – tu już niezależnie od kwoty zobowiązania. Z opłacanych dokumentów ma również jasno wynikać, za kogo jest płacony podatek.
Zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2014 r.