Zapomniałem wysłać PIT

Zapomniałem wysłać PIT

 

30.04 to nieuchronna data, kiedy nasze rozliczenie PIT powinno trafić do bezlitosnego dla wielu osób, urzędu skarbowego. Dlatego też kwiecień jest gorącym okresem, kiedy najwięcej osób powierza swoje rozliczenie PIT księgowej lub same zabierają się za papierki, druki, formularze. Dobrym rozwiązaniem, jak nie najlepszym, jest profesjonalny, darmowy program do PIT (polecamy skorzystać z programu do PIT ze strony pitonline.pl).

Złożenie PIT jest obowiązkiem podatników – zaniechanie tej czynności jest obłożone karą grzywny. Grzywna dla tego wykroczenia lub przestępstwa skarbowego może wynosić od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia (czyli dla roku 2019 kara może wynieść od 175 zł do 35 000 zł). Jak widać, niezłożenie PIT nie jest najlepszym rozwiązaniem, żeby uniknąć płacenia podatków, ponieważ oprócz grzywny musimy zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Oczywiście, może się zdarzyć, że zapomnieliśmy złożyć PIT ze zwykłego roztargnienia. Jeśli zorientujemy się w miarę szybko o naszym obowiązku wobec urzędu skarbowego, to może uda się nam uniknąć kary pieniężnej.

W tym celu musimy złożyć PIT do urzędu niezwłocznie, jak się spostrzeżemy, że jeszcze tego nie zrobiliśmy. Ponadto do rozliczenia PIT powinniśmy dodać czynny żal oraz zapłacić należny podatek (jeśli z rozliczenia PIT wychodzi podatek do zapłaty).
Jeśli z rocznego zeznania wynika zwrot podatku także musimy złożyć zaległy PIT oraz czynny żal.

Czym jest czynny żal

Czynny żal, to forma ‘donosu’ na siebie. To pismo, w którym powiadamiamy odpowiedni organ (w tym przypadku urząd skarbowy) o popełnionym przez nas przestępswie lub wykroczeniu – o czynie zabronionym.
Czynny żal powienien zawierać:

a)      Nasze dane,

b)      Datę pisania czynnego żalu,

c)      Dane adresowe urzędu skarbowego, do którego kierujemy pismo

d)     Można również zawrzeć informację dlaczego nie dopełniliśmy obowiązku (np. nieznajomość prawa, zagubienie się w przepisach, pomyłka, itp.) – jednak te informacje nie się niezbędne. Czynny żal można napisać bez podawania przyczyn niezłożenia PIT-u,

e)      Nasz podpis

Skorzystanie z instytucji czynnego żalu uwolni nas od zapłaty grzywny – ponieważ, jak mówi art. 16 kodeksu karnego „karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania(…)”.

Czynny żal będzie nieskuteczny, gdy złożymy go w czasie, gdy urząd skarbowy miał już udokumentowaną wiadomość o popełnionym przez nas przestępstwie (o niezłożeniu PIT-u) oraz gdy zostały już rozpoczęte przeciwko nam czynności sprawdzające.

 

WZÓR CZYNNEGO ŻALU: (kliknij na obrazek)

czynnyzal