Zmiany w deklaracjach PIT za 2020 rok

Zmiany w deklaracjach PIT za 2020 rok

Każdego roku podatnicy oczekują uproszczenia  przepisów podatkowych i ułatwienia rozliczeń z organami skarbowymi. Ministerstwo Finansów zapewnia, że przepisy podatkowe są nieustannie doskonalone, ale jest to proces skomplikowany i długotrwały.

Najbardziej interesują nas teraz tematy związane z rozliczeniami pit za 2020 rok. Warto przyjrzeć się, jakie zmiany w tym zakresie wprowadził ustawodawca.

Druki PIT

Jak co roku Ministerstwo Finansów aktualizuje wzory deklaracji pit dostosowując je do znowelizowanych przepisów podatkowych. Warto więc sprawdzić, czy do rozliczenia pit za 2020 rok obowiązują nowe wzory deklaracji, załączników  oraz informacji podatkowych, z których będziemy korzystali i jakie zmiany zostały w nich wprowadzone.

Aktualne wersje druków można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów. Wybierając program do rozliczania pit 2020 (rozlicza pit 2020 online) nie musimy martwić się, czy korzystamy z właściwych formularzy, gdyż program pit podsuwa nam aktualnie obowiązujące druki (pit 37 wersja 22, pit 36 wersja 22, pit 38 wersja 11 itd.)

Nowe wzory formularzy stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r. Wyjątkiem jest druk PIT-6, który stosować należy do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2020 r.

W przypadku składania korekty rozliczeń pit nie stosuje się nowych druków, lecz takie, na jakich złożone zostały zeznania.

Wysyłka PIT z zagranicy

Zasady składania zeznań podatkowych ułatwią zapewne terminowe składanie deklaracji przez osoby przebywające za granicą. Deklaracje przesyłane z zagranicy często składane były nieterminowo, co zagrożone było karą.

Dotychczas za datę doręczenia zeznań wysyłanych pocztą była data nadania tylko w polskiej placówce pocztowej. Od 2020 roku również dla deklaracji podatkowych nadanych w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej  lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym, data wysyłki będzie traktowana jako data doręczenia. W przypadku przesyłki z innych krajów za datę doręczenia będzie uznawana data otrzymania jej przez pocztę polską.

Korekta PIT

Wprowadzone zostało ułatwienie przy składaniu korekty rozliczeń pit. Od 2020 r. nie ma już obowiązku składania  ORD/ZU, czyli pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Jeśli zauważymy błąd w złożonym już rozliczeniu pit za 2020, wystarczy dokonać korekty poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej z zaznaczeniem, że celem jest korekta zeznania. Możemy też zapłacić niższe odsetki za zwłokę, jeśli zdążymy złożyć deklarację korygującą  w terminie 6 miesięcy od ostatecznego terminu złożenia deklaracji, a z korekty wyniknie niedopłata podatku. Będą one wynosiły 50% stawki podstawowej.

Brak załącznika PIT/UZ

Podatnicy, którym zabrakło podatku do odliczenia z tytułu ulgi na dzieci, składali razem z rozliczeniem pit załącznik PIT/UZ, aby otrzymać zwrot niewykorzystanej ulgi. Od roku 2020 (rozliczenie pit za 2020) załącznik PIT/UZ nie będzie już potrzebny, gdyż w pit 37 i pit 36 znalazły się dodatkowe pozycje do wykazania kwoty niewykorzystanej ulgi do zwrotu. Tak więc nie jest odebranie prawa do zwrotu, lecz tylko mniej druków do wypełniania.