Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Komu przysługuje?
Możesz rozliczyć w PIT nienależnie pobrane świadczenia: gdy je zwróciłeś, gdy zwiększyły one Twój dochód podlegający opodatkowaniu (pobrano od nich zaliczkę na podatek) oraz gdy zwrócone świadczenie nie zostało potrącone przez płatnika.

Gdy zwróciłeś nienależnie pobrane świadczenia w kwocie netto (nieuwzględniającej podatku) wtedy takie odliczenie Ci nie przysługuje.

Gdy kwota dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przekracza kwotę dochodu, to może być ona odliczona w 5 kolejnych następnych latach.

Jaki jest limit odliczenia?

Odliczenie od dochodu wynosi tyle, ile kwota pobranych nienależnie świadczeń plus pobrany podatek dochodowy.

Wymagane załączniki:

PIT/O- dołączasz go do zeznania PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Wymagane dokumenty:

Dowody wpłaty nienależnie pobranych świadczeń. Nie dołączasz ich do zeznania podatkowego, natomiast musisz je przechowywać 5 lat od końca roku, w którym złożono zeznanie.

 

Nienależnie pobrane świadczenia to świadczenia, które zostały nam przyznane na podstawie błędnych lub nieprawdziwych informacji. Lub takie, które dostaliśmy, jednak w związku ze zmianą sytuacji, stanu faktycznego już nam one nie przysługują.

Nienależnie pobranymi świadczeniami mogą być renty, emerytury, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, czy świadczenia przedemerytalne.

Przykład. Anna otrzymywała od ZUS-u w 2012 r. rentę rodzinną w wysokości 900 zł miesięcznie. Otrzymywała rentę za każdy miesiąc. ZUS pobierał zaliczkę na podatek od każdej wypłaconej renty. W październiku 2011 r. Anna ukończyła 25 lat, co skutkuje utratą prawa do renty rodzinnej. Jednak ZUS wypłacił Annie rentę za listopad oraz grudzień. Anna zwróciła ZUS-owi nienależnie pobrane świadczenie (rentę za listopad oraz grudzień, czyli 1800 zł). Jaką kwotę Anna może odliczyć od dochodu?

Anna może odliczyć 1800 zł (tyle wynosiły nienależnie pobrane świadczenia netto) plus pobrany wcześniej podatek przez ZUS (18%*1800 zł), czyli 324 zł.
Anna w swoim zeznaniu rocznym za rok 2012, czyli w PIT 2012 (składanym do 30.04.2013 r) może odliczyć 1800 zł + 324 zł=2124 zł.

Odliczenia nienależnie pobranych świadczeń dokonujesz za rok, w którym te świadczenia zwróciłeś, a nie otrzymałeś. Np. gdy dostałeś nienależne świadczenie w roku 2011, a zwróciłeś je w roku 2012 i gdy płatnik nie potrącił Ci tego świadczenia z dochodu, to zwrócone nienależnie świadczenie możesz rozliczyć w roku 2013 (w Picie składanym za rok 2012).

Nie wiesz, jaką kwotę zwróconych świadczeń możesz odliczyć, do którego pola ją wpisać, jaki druk PIT wybrać? Wypełnij PIT 2012 razem z naszym programem.