Zwrot na konto bankowe

Najwygodniejszą formą otrzymania zwrotu podatku z naszego rozliczenia rocznego jest otrzymanie pieniędzy na konto bankowe (wtedy kwota podatku nie jest pomniejszana o żadne koszty). Aby otrzymać zwrot podatku na konto bankowe należy wypełnić druk ZAP-3, w którym podajemy nasze dane adresowe (adres zamieszkania, a nie zameldowania) oraz konto bankowe. Formularz ten musimy zanieść osobiście do urzędu skarbowego lub wysłać listem poleconym. Druk ZAP-3 składamy tylko wtedy, gdy podajemy konto bankowe po raz pierwszy lub je zmieniamy. Gdy wcześniej otrzymywaliśmy zwrot podatku na konto – to nie musimy dopełniać już żadnych formalności. Urząd skarbowy z “automatu” będzie nam wysyłał zwrot podatku na podane wcześniej (wystarczy tylko jeden raz) konto bankowe.

Obecne wymogi Ministerstwa Finansów niestety nie pozwalają na wysłanie ZAP-3 przez internet, w podobny sposób, jak zeznanie roczne (czyli podpisując się ubiegłorocznym przychodem, co jest wystarczające, aby wysłać PIT online). Aby wysłać ZAP-3 elektronicznie należy posiadać e-podpis (indywidualny certyfikowany podpis elektroniczny), jednak niewiele podatników go posiada. Dlatego jeśli nie dysponujemy e-podpisem należy ZAP-3 złożyć osobiście lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym, z potwierdzeniem nadania). Wysyłając ZAP-3 osobiście nie zapomnijmy o odręcznym podpisaniu się w poz. 29. Pozycje 24-27 są przeznaczone dla osób nas reprezentujących (jeśli składamy ZAP-3 w swoim imieniu nie wypełniamy ich) – np. dla kuratora, opiekuna prawnego, czy dla pełnomocników.

ZAP-3 można wysłać w dowolnym momencie w roku. Oczywiście, najlepiej to zrobić jeszcze przed wysłaniem PIT (online lub osobiście) – wtedy już w danym roku otrzymamy zwrot podatku na konto.

Rozlicz PIT 2014 online i wypełnij od razu ZAP-3, wyślesz PIT online, a wypełniony ZAP-3 musisz tylko wydrukować.