Zwrot podatku pocztą na adres wskazany w Picie

Gdy urząd skarbowy nie zna numeru naszego konta bankowego, wtedy wysyła nam zwrot podatku pocztą, na adres wskazany w Picie (w sekcji B “dane identyfikacyjne i adres zamieszkania” – pamiętajmy, aby wpisywać tu adres zamieszkania, a nie zameldowania). Zwrot podatku wysyłany pocztą jest pomniejszany o opłaty pocztowe (1% zwrotu podatku + 5,20 zł). Forma ta jest więc mniej korzystna niż odebranie podatku z konta bankowego.

Jeśli przysługujący nam zwrot podatku w 2015 r. będzie niższy niż 11,60 zł (to koszty upomnienia egzekucyjnego), wtedy taka kwota nie jest nam zwracana, a urząd automatycznie opłaca z niego nasze zaległości podatkowe. Gdy nie zalegamy z żadnymi płatnościami, wtedy taka kwota jest zaliczana na poczet naszych przyszłych zobowiązań. Kwotę mniejszą niż 11,60 zł możemy odebrać osobiście w kasie naszego urzędu skarbowego.