Zwrot podatku osobiście w kasie urzędu skarbowego

W kasie urzędu skarbowego możemy odebrać każdą kwotę (nawet mniejszą niż 11,60 zł) – wtedy musimy wstawić się w kasie w wyznaczonym przez urząd dniu oraz zabrać ze sobą dowód potwierdzający naszą tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, itp).