ZWROT PODATKU Z ANGLII

Pracując w Anglii, gdy płaciliśmy tam podatek może się zdarzyć, że przysługuje nam zwrot podatku z Anglii. Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy w Anglii zapłaciliśmy więcej podatku niż powinniśmy (pracodawca brał od nas za duże zaliczki na podatek). Warto się upomnieć o swoje, ponieważ taki zwrot podatku z zagranicy może być sporym zastrzykiem gotówki dla naszej kieszeni. Ubiegać się o zwrot podatku z Anglii możemy zarówno będąc w Wielkiej Brytanii, jak i będąc już w Polsce – na staranie się o zwrot podatku mamy 5 lat od końca pracy w UK.

Aby uzyskać zwrot podatku z Anglii należy wypełnić odpowiednie formularze (są one dostępne w angielskich urzędach skarbowych lub na ich stronie internetowej) i wysłać je do angielskiego urzędu skarbowego. Podania o zwrot podatku z zagranicy możemy wysłać w dowolnym terminie.
Podania o zwrot podatku należy uzupełnić na podstawie dokumentu P45 lub P60 – P45, to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę, gdy kończymy pracę. Natomiast P60, to formularz, który otrzymujemy od pracodawcy z końcem roku podatkowego (niezależnie od tego, czy dalej pracujemy, czy nie) – to taki odpowiednik polskiego PIT-11. Gdy nie posiadamy wyżej przytoczonych dokumentów, aby ubiegać się o zwrot podatku z Anglii potrzebny będzie “payslip” – to dokument, który zawiera wysokość dochodu, składek oraz dane adresowe pracodawcy. Jednakże wystawienie P45 oraz P60 jest obowiązkiem pracodawcy – gdy ich nie otrzymamy, powinniśmy się o te dokumenty upomnieć.Kwota zwrotu podatku z Anglii zależy od wysokości dochodu, czasu trwania pracy oraz kwoty pobranych zaliczek przez pracodowcę.
Zwrot podatku z Anglii możemy otrzymać:
– na rachunek bankowy/walutowy w Wielkiej Brytanii,
– przekazem pocztowym na wskazany adres (w Polsce lub w Wielkiej Brytanii – jeżeli chcemy, aby zwrot podatku przyszedł na nasz adres w Polsce – należy podać adres zameldowania, co pozwoli uniknąć nam niedomówień oraz zaoszczędzi większej pracy papierkowej,
– na rachunek bankowy w Polsce – ale tylko przez pośrednictwo firmy zajmującej się odzywkiwaniem zwrotu podatku z Anglii. Wtedy, taki zwrot zostanie pomniejszony o prowizję danej firmy.