netherlands-97830_640

Jeśli pracowaliśmy legalnie w Holandii, to przysługuje nam zwrot podatku. O zwrot podatku z Holandii możemy ubiegać się w terminie 5 lat od dnia zakończenia pracy za granicy. Nie ma znaczenia, czy przebywamy w Holandii, czy na terenie Polski.

Aby ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy należy wypełnić formularz (dostępny w holenderskim urzędzie skarbowym lub na jego stronie internetowej) lub napisać pismo, w którym powinniśmy ująć informacje, że w związku z pobraniem od nas za dużych zaliczek na podatek (wykazać ich wysokość) chcielibyśmy otrzymać zwrot podatku. Do typowych sytuacji, gdy możemy otrzymać zwrot podatku należą:
a) długie przebywanie w Holandii oraz uzyskiwanie stosunkowo niskich dochodów (częste podróże do Polski),
b) praca w niepełnym wymiarze godzin,
c) krótkie przebywanie w Holandii oraz uzyskiwanie wysokiego “jednorazowego” dochodu. Wysoki dochód powodował, że płaciliśmy zbyt duży podatek. W wyniku czego roczny dochód (po odjęciu podatku) był niski.
W powyższych sytuacjach możemy otrzymać nawet cały zwrot podatku z Holandii. Oczywiście, zwrot podatku należy nam się również w innych sytuacjach (wystarczy, że nadpłaciliśmy podatek w Holandii) – powyższe przykłady to zdarzenia najczęściej występujące.
Wypełnianie formularza powinniśmy oprzeć o następujące dokumenty:
a) jaaropgaave (holenderska karta podatkowa) – dokument ten pracodawca holenderski ma obowiązek dostarczyć Tobie do 31 stycznia. Jaaropgave powinniśmy dostać od każdego pracodawcy, u którego pracowaliśmy.
b) BSN/SOFI number – odpowiednik polskiego NIP-u, czyli numer ubezpieczenia społecznego, który obowiązkowo jest nadawany każdej osobie, która przebywa i pracuje w Holandii.
Jeśli nie posiadamy formularza JAAROPGAVE, bardzo przydatny będzie ostatni odcinek wynagrodzenia – SOLARIS. Możemy również zwrocić się do pracodawcy o wystawienie duplikatu JAAROPGAVE.
JAAROPGAVE, to dokument, który jest wystawiany przez pracodawcę (który pobierał od nas zaliczki na podatek) i zawiera informacje o wysokości naszego wynagrodzenia oraz o wysokości pobranego od nas podatku.
SOLARIS, to odcinek wypłaty wynagrodzenia (miesięczny lub tygodniowy), w którym również ujmowana jest kwota wynagrodzenia i zaliczek na podatek. Jednak jest on nam dostarczany przez pracodawcę każdorazowo podczas wypłaty wynagrodzenia.
Na podstawie powyższych dokumentów wypełniamy odpowiedni formularz (pismo) i wysyłamy do holenderskiego urzędu skarbowego. Oczekiwanie na zwrot podatku z Holandii wynosi od 6 miesięcy do 3 lat. Kwota zwrotu podatku zależy m.in. od:
– wysokości dochodu,
– długości pobytu w Holandii,
– miejsca pracy.

Otrzymany zwrot podatku z Holandii, który wcześniej odliczyliśmy w rocznym picie dla polskiego fiskusa powinniśmy wykazać w picie w sekcji “doliczenia do podatku” – w takiej wysokości, jaką odliczyliśmy. Patrz artykuł “dochody z Holandii”.