Osoby pracujące w Irlandii po zakończeniu pracy w danym kraju mogą postarać się o zwrot podatku z Irlandii. Warto poświęcić na to trochę czasu, ponieważ taki zwrot podatku z zagranicy może być sporym zastrzykiem gotówki. Zwrot podatku przysługuje nam, gdy pracując w Irlandii pobrano od nas za wysokie zaliczki na podatek irlandzki. Na staranie się o zwrot podatku z Irlandii mamy 4 lata od dnia zakończenia pracy. O zwrot podatku możemy ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego, który w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia lub w jego trakcie – wtedy jednak należy się zobowiązać, że nie podejmiemy pracy w Irlandii do 1 stycznia następnego roku.
Aby uzyskać zwrot podatku z Irlandii należy wypełnić odpowiedni formularz (można go znaleźć na stronie internetowej irlandzkiego urzędu skarbowego). Powyższy formularz wypełniamy w oparciu o jeden z następujących dokumentów:
a) P45 – jest to dokument przekazywany pracownikowi, gdy kończy on zatrudnienie,
b) P60 – jest to dokument przekazywany pracownikowi na zakończenie roku podatkowego (odpowiednik polskiego PIT-11). Powinniśmy mieć tyle druków P60, u ilu pracodawców byliśmy zatrudnieni.
c) Payslipy – są one bardzo pomocne, gdy nie mamy powyższych dokumentów, jednakże spowalniają one proces odzyskiwania podatku z Irlandii. Gdy nie mamy P45 lub P60 – zawsze możemy o nie poprosić pracodawcę, gdyż przekazanie takich dokumentów pracownikom jest obowiązkowe. Gdy wystąpimy do pracodawców z taką prośbą – muszą nam przekazać te dokumenty, nawet na adres polski.
d) Do dokumentów powinniśmy jeszcze dołączyć kopię paszportu (stronę z danymi).

Następnie wypełniony formularz wraz z powyższymi załącznikami wysyłamy do irlandzkiego urzędu skarbowego, który średnio w ciągu 3-6 miesięcy przysyła nam zwrot podatku.
Zwrot podatku z Irlandii może przyjść na nasze konto bankowe w Irlandii lub czekiem na adres domowy (również polski).
Zwrot podatku z Irlandii czasem warto powierzyć firmom, których działalnością gospdarczą jest odzyskiwanie podatku z zagranicy. Przy odzyskiwaniu podatku z zagranicy poprzez firmę zwrot może przyjść również na konto bankowe w Polsce (z tym, że będzie on pomniejszony o prowizję danej firmy).