zwrot podatku z niemic

Osoby, które pracowały w Niemczech mogą otrzymać zwrot podatku z Niemiec. Zwrot podatku z zagranicy należy się przede wszystkim w następujących sytuacjach:
– nasze roczne dochody nie przekroczyły niemieckiej kwoty wolnej od podatku (jej wysokość zależy od klasy podatkowej, do której należymy w Niemczech),
– pracowaliśmy w Niemczech tymczasowo lub na niepełny etat,
– przydzielono nam niewłaściwą klasę podatkową,
– płaciliśmy jednocześnie za mieszkanie w Niemczech oraz w Polsce,
– płaciliśmy za podróże do i z Niemiec,
– ponosiliśmy wydatki związane z pracą (np. bilety do pracy).
Warto rozliczyć się razem z małżonkiem, ponieważ wtedy przysługuje nam większy zwrot podatku – niezależnie od tego, czy małżonek jest z nami w Niemczech, czy zamieszkuje w innym kraju.
Powyższe sytuacje to jedne z najczęściej występujących zdarzeń, gdy pobrano od nas za wysokie zaliczki na podatki niemieckie. Wtedy możemy wystąpić o zwrot podatku z Niemiec.
Aby ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec musimy przede wszystkim w roku podatkowym złożyć zeznanie roczne w niemieckim urzędzie skarbowym. Następnie (w ciągu czterech lat od zakończenia pracy w Niemczech) możemy starać się o zwrot podatku z Niemiec poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy podatkowych (dostępnych w niemieckich urzędach skarbowych lub na ich stronach internetowych) – “Zaświadczenie dla krajów UE/EOG zagranicznego organu podatkowego do zeznania podatkowego dot. podatku dochodowego”. Te formularze wypełniamy w oparciu o dokumenty, które dostaliśmy od niemieckich pracodawców:
a) Karta podatkowa, czyli Lohnsteuerbescheinigung lub Lohnsteuerkarte
Lohnsteuerbescheinigung – to odpowiednik polskiego PIT-11 – dostajemy go od pracodawcy na zakończenie roku podatkowego (rok podatkowy w Niemczech trwa od 1 stycznia do 31 grudnia). Powinniśmy mieć tyle Lohnsteuerbescheinigung ilu pracodawców.
Lohnsteuerkarte – to zaświadczenie o zarobkach, karta podatkowa, na której mogą być zapisywane zarobki od wszystkich pracodawców.
Karty podatkowe są bardzo często zastępowane dokumentami elektronicznymi, które mają taką samą moc prawną, jak wspomniane wyżej dokumenty,
Rozliczenia możemy również dokonać na podstawie Lohn und gehaltAbrechnung – jeśli jest to ostatni odcinek i zawiera datę zakończenia pracy.
Do formularza wypełnionego w oparciu o powyższe dokumenty dobrze dołączyć również: kopię paszportu niemieckiego oraz polskiego, zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, zaświadczenie o zarobkach w Polsce (gdy w Niemczech nie przepracowaliśmy pełnego roku).
Po wysłaniu wypełnionego formularza wraz z załączonymi dokumentami nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na zwrot podatku z Niemiec, który przyjdzie na nasze konto bankowe (możemy podać konto niemieckie lub polskie). Czas oczekiwania wynosi przeciętnie od 3 do 6 miesięcy, jednak niemiecki urząd nie jest obwarowany terminem, w którym musi zwrócić nam podatek.
Jeżeli uważamy, że ubieganie się o zwrot podatku z Niemiec jest dla nas za trudne, zbyt czasochłonne i papierkowe możemy zwrócić się do wyspecjalizowanych firm, które mają długie doświadczenie w odzyskiwaniu podatku z zagranicy (a zwrot podatku z Niemiec mają w jednym paluszku).